Przewodnik Wysokogórski – Tomasz Michalik

Staroleśna 2476 m n.p.m.

Staroleśna wznosi się nad dolinami Wielicką i Staroleśną. Jej wierzchołek stanowią cztery turnie (Klimkowa, Pawłowa, Tajbrowa i Kwietnikowa).

Szczyt ten został zdobyty w roku 1892 między innymi przez Kazimierza Przerwę-Tetmajera i przewodników Klimka Bachledę, Jana Bachledę Tajbera, Józefa Haziaka i Jana Obrochtę Tomkowego. Weszli wtedy na Klimkową i Tajbrową Turnie.


Najdogodniejsze drogi na Staroleśną prowadzą z doliny Wielickiej.

Przewodnik może prowadzić trzy osoby.

Wycieczka od Śląskiego Domu zajmuje około 6-7 godzin.