Przewodnik Wysokogórski – Tomasz Michalik

Weissmies 4023 m.n.p.m.


Weissmies to jeden z niższych czterotysięczników, leżący w Alpach Pennińskich w Szwajcarii.

Najpopularniejsza droga prowadzi przez lodowiec Trift. Nie napotkamy tam trudności skalnych, ale do pokonania mamy uszczeliniony lodowiec. 

Ta droga zajmuje około 4 godzin w jedna stronę- licząc od kolejki.


Weissmies został zdobyty po raz pierwszy w roku 1855 przez Jakoba Christiana Häussera i Petera Josefa Zurbriggena.