Przewodnik Wysokogórski – Tomasz Michalik

Mont Blanc 4810 m n.p.m.

Mont Blanc jest najwyższym szczytem Alp i zarazem najwyższą górą Europy. Leży na granicy francusko – włoskiej, ale wierzchołek znajduję się po stronie francuskiej. Po wielu próbach został zdobyty w roku 1786 przez Jacques’a Balmata i Michela Paccarda. Weszli oni od strony francuskiej. 

Na szczyt prowadzi wiele dróg. Najpopularniejsza i zarazem najłatwiejsza (tzw. droga normalna) od strony francuskiej z miejscowości Les Houches niedaleko Chamonix.


Wejście na szczyt rozłożone jest na dwa dni.
W pierwszy dzień dochodzi się do schroniska Gouter 3835 m n.p.m. skąd po noclegu następuje atak szczytowy. Tego samego dnia schodzi się na sam dół. 

Droga nie jest trudna technicznie, ale wymaga dobrej aklimatyzacji, bardzo dobrego przygotowania kondycyjnego, sprawnego poruszania się w rakach i obycia się z ekspozycją. 

Cała wyprawa zajmuje 8-9 dni, w tym 5 dni w górach plus jeden dzień rezerwowy. Na aklimatyzację przewiduje się trzy dni w tym jeden nocleg w schronisku. 

Przewodnik może prowadzić maksymalnie dwie osoby.