Przewodnik Wysokogórski – Tomasz Michalik

Moje życie zawodowe i prywatne zainteresowania są ściśle związane z górami. Swoje doświadczenia górskie rozwijałem w Alpach, Dolomitach, Kaukazie,  ale przede wszystkim w Tatrach. Wspinaczka, narciarstwo, zwłaszcza skiturowe, które od młodych lat były moją pasją, z czasem stały się elementem pracy.

Od 2001 roku jestem ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a od 2005 roku pracuję w TOPR jako ratownik zawodowy. 

W 2003 zostałem przewodnikiem tatrzańskim III klasy, a w 2006 r. II klasy. 

W roku 2008 rozpocząłem kurs na przewodnika wysokogórskiego IVBV i po ukończeniu całego cyklu szkoleń w Alpach i w Tatrach uzyskałem uprawnienia Międzynarodowego Przewodnika Wysokogórskiego IVBV/UIAGM. 

Przez ponad 15 lat brałem udział w organizowanych w Tatrach zawodach w skialpiniźmie. Dziś mając już górskie doświadczenie zawodowe przyszła pora na to, aby swoją wiedzę i umiejętności przekazywać kolejnym miłośnikom Tatr i Alp.