Przewodnik Wysokogórski – Tomasz Michalik

Słynny ,Północny filar Świnicy – 300 metrów wspinania ! 11.08.2017