Przewodnik Wysokogórski – Tomasz Michalik

…krótkie podejście + super wspinanie = Wielicki Ząb ? 16.08.2017